LED RGBDT

APUTURE MC 12-Light Product

90€/jrs

APUTURE B7C Bulb

10€/jrs

Panel LED RGBDT 54cm
70€/jrs

LED daylight

Projecteur APUTURE LS COB 300D II 

60€/jrs

Projecteur APUTURE LS 600D Pro 

85€/jrs

LED Bi-color

Projecteur APUTURE Bi-Color LS 600 X Pro

100€/jrs

Ultra Slim LED Panel
35€/jrs
Tube LED

15€/jrs