APUTURE COB

APUTURE LS 1200D Pro 

150€/jrs HT

APUTURE LS COB 300D II 

50€/jrs HT

APUTURE Bi-Color LS 600 X Pro

85€/jrs HT

LED RGBDT

APUTURE Color 600 C Pro

90€/jrs HT

AMARAN F21C

40€/jrs HT

APUTURE MC 12-Light Product

90€/jrs HT

APUTURE 600 NOVA

150€/jrs HT

Amaran F22C

75€/jrs HT

Amaran tube PT2C

15€/jrs HT

Panneau LED RGBDT 150W

45€/jrs HT

Ampoule B7C Aputure

10€/jrs HT

LED Bi-color

Ultra Slim LED Panel

35€/jrs HT

Tube LED

15€/jrs HT